Putování Zlatou stezkou
Českého ráje


Marek Řeháček

Jan Pikous

2021, 1. vydání, 288 stran, 171 × 236 mm

ISBN 978-80-908179-0-6,

Vydalo Nakladatelství Petr Polda, Liberec

Kč 310

novinka

Kniha Putování Zlatou stezkou Českého ráje je výsledkem několikaletého putování spisovatele Marka Řeháčka
a fotografa Jana Pikouse po trase současné Zlaté stezky
i po zaniklých úsecích této fenomenální cesty vyznačené KČT roku 1937. Boleslavský hrad, židovské hřbitovy,
Putna, Zvířetice, Klokočka, Klášter Hradiště, Švermova hrobka, Valečov, třešňové sady, Nebákov, Kost, Prachovské skály, Trosky, Hrubá Skála, Kopicův statek, Valdštejn, Hlavatice, Turnov, Dlaskův statek, Frýdštejn, Kalich, Kozákov, Riegrova stezka, Tábor, Kumburk, Bradlec, Železnice, Valdice, Milohlídka, Valdická brána a náměstí
v Jičíně. Tolik krásných míst je zde popsáno, včetně často neznámých detailů. Autoři si ale všímají nejen přírodních krás, památek a zajímavostí, ale i hlubšího významu této pouti pro pojem češství, a to jak v jeho vřelé a naivní
podobě v 19. století, tak i jeho v dnešním, poněkud bezradném, pojetí. Publikace vytváří trilogii s předchozími publikacemi stejných autorů – Příběhy rozhleden Českého ráje (2018) a Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje (2019). Vznikla také na stejném konceptu: popisování
cesta a míst v krajině je prováděno spíše reportážní formou, hojně jsou citováni především předváleční autoři, kteří se Českému ráji věnovali. Text je, coby do jisté míry osobní zpověď spisovatele poutníka, prokládán zážitky, pocity
a úvahami. Nezapomíná se ani na pověsti, lidové umění
i třeba výtvarníky, kteří s Českým rájem spojili svoji tvorbu. Jedná se tedy o jakýsi svérázný průvodce či cestopis, který svým členěním na sedm částí (Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Prachovské skály, Turnovsko, Maloskalsko, Riegrův kraj, Jičínsko) navazuje na nejstaršího průvodce po Zlaté stezce vydaného KČST  v roce 1937.
Autor textu čerpal vědomosti z řady pramenů, včetně dobových průvodců, historických novin a časopisů
i půvabných textů od Václava Durycha, Zdenko Josefa Pryla, Josefa Pekaře, Josefa Vítězslava Šimáka, Josefa Kafky a dalších. Četné údaje z historie, archeologie
či etnografie a dalších oborů jsou přejaty vesměs ze sekundárních pramenů a v textu jsou využity pouze pro dokreslení celkového dojmu z putování. Mnoho informací
je publikováno pro současné čtenáře úplně poprvé a čtení
tak může činit zajímavým i pro opravdové znalce Českého ráje. Kniha Putování Zlatou stezkou Českého ráje je tak určena nejen milovníkům malebné krajiny Českého ráje,
ale je napsána i pro citlivé poutníky z celé republiky toužící najít na této české národní trase mezi Mladou Boleslaví, Turnovem a Jičínem stopy svojí vlastní identity.

Knihy objednávejte v našem e-shopu. 

Děkujeme.