e-shop

Petr Ferdyš Polda

Marek Řeháček

Čtvrt století Toulavého čtení 1995–2020

Liberečtí knihotvůrci

Název Liberečtí knihotvůrci nevznikl vůbec v přívalu tvůrčích ambic či velikášského nadšení být jediným nakladatelským domem ve městě pod Ještědem. Na to jsou všichni tři Knihotvůrci málo sebevědomí. Názvu pomohla jednoduše náhoda – Petr Polda zadal Markovi Řeháčkovi úkol zaregistrovat facebookové stránky vydavatelství a když elektronický formulář vyžadoval jméno a příjmení, nenapadlo jej v tu chvíli nic jiného než toto. Koneckonců, chytrý server rozpoznal tento úskok v tvorbě umělého trojčlověka a stránky za pár dnů zablokoval. S jistou dávkou vstupní námahy, ale i nástrahy facebooku Knihotvůrci překovali a působí v jeho kyberprostoru již pět let, ačkoliv například na elektronické knihy příliš nevěří.


V roce 2020 uplynulo čtvrt století od chvíle, kdy se na liberecké scéně literární a výtvarné tvorby objevili tři muži sdružení dnes do volného svazku zvaného Liberečtí knihotvůrci a publikující dnes pod společným názvem Toulavé čtení – fotograf Jan Pikous ml., výtvarník Petr Polda zvaný Ferdyš
a publicista
Marek Řeháček

Jan Pikous v roce 1995 uspořádal v Severočeském muzeu v Liberci svoji první výstavu fotografií nazvanou Pomníčky Jizerských hor. Ve stejné době
se síly Marka Řeháčka a Petra Poldy spojily s nakladatelstvím Kalendář Liberecka, pro nějž vytvořili první dvě drobné publikace o městě Hrádku nad Nisou a pomníčcích Ještědských hor. Pozoruhodným svorníkem v samých začátcích jejich tehdy ještě samostatných pokusů s tvorbou byl spisovatel Míla Nevrlý, který je nejen inspiroval, ale též jim osobně napomáhal. 

Stejným zázemím, které pro Řeháčka s Poldou v začátcích představovalo nakladatelství Kalendář Liberecka, kde vycházely jejich publikace o krajině
a jejích náladách, byla pro Pikouse od roku 1996 redakce časopisu Jizerské
a Lužické hory
, v níž působil. Na stránkách tohoto časopisu se také tvorba všech tří Knihotvůrců poprvé spojila. Řeháček s Poldou zde společně vytvářeli články o jizerskohorských lidových tradicích; a s Pikousem zase putovali za severočeskými lesníky a zaznamenávali jejich příběhy. Naopak
v
Kalendáři Liberecka začaly s počátkem nového milénia zase vycházet pocitově laděné turistické průvodce s texty Marka Řeháčka a fotografiemi Jana Pikouse. Na stránkách Kalendáře navíc doposud každý měsíc vycházejí Řeháčkovy články o libereckých či jabloneckých zajímavostech ilustrované Petrem Poldou a vydávané i knižně

Po celou dobu každý ze tří Knihotvůrců navíc „odbíhal“ tvořit i jinam –
Jan Pikous spolu s
Otokarem Simmem a Petrem Kurtinem vytvářel srovnávací publikace Jizerské hory včera a dnes, Marek Řeháček se uchyloval k psaní fejetonů a povídek a Petr Polda nejčastěji prchal nejdál – na hudební pole, které rozechvíval svojí kytarou, basou a mandolínou.

Nová etapa jejich tvorby začala v roce 2011 a ovlivnilo ji přátelství Knihotvůrců s grafikem Pavlem Akrmanem, který již předtím do světa vypravoval některé knihy s fotografiemi Jana Pikouse. V Akrmanově nakladatelství Epicentrum pak vyšly dvě publikace o příbězích rozhleden Jizerských a Lužických hor. Na další rozvoj ve vydávání knih se tento grafický kreativec již necítil, a proto oba autoři přemluvili Ferdyše, aby si založil vlastní nakladatelství.  V roce 2013 vzniká Nakladatelství Petr Polda, v něm momentálně realizují svoje tvůrčí rejdy pod vydavatelskými značkami draka a hospodského. Jádrem jejich tvorby jsou dnes optimistické knihy
o rozhledech a výhledech – ke knihám o Jizerkách a Lužičkách, přidali i ty
o rozhlednách Českosaského Švýcarska a Českého ráje; v přívalu naivního tvůrčího nadšení se chystají se ještě na Krkonoše, České Středohoří a možná
i Krušné hory. Skalní vyhlídky zviditelnili zatím v Českém ráji a Jizerských horách. Jejich společná záliba v navštěvování ostrova Rujána by v nejbližším období mohla být zdrojem drzosti vydat o tomto největším ostrově Německa vlastní publikaci…
Ale ještě předtím snad vydají dlouho připravovanou knížku o tajemné a romantické Žitavě. Knihotvůrci jsou totiž především romantici a snílci v krajině utěšující.

Značky draka a hospodského 

Vydávané knihy zdobí dvě značky – malý starodávný dráček a čtvereček
s hlavou kníratého muže připomínajícího nejvíce hospodského Svatopluka Koudelu z hostince U Šámalů na Ještědském hřebeni. První ze značek pamatuje na Řeháčkovy studijní roky na Moravě. V jedné z brněnských putyk seděl nad zvětralým zbytkem piva a mu hospodský prostě řekl: „Dochlastej to, Draku, nemám sklo!“ A Petr Polda, odchovaný v prostředí turisťáckých přezdívek, jej po odvyprávění této historky provždy překřtil na Draka, Dráčka čili Drákulu. A když dokončoval roku 2000 knížku pro hrádecké hasiče, použil jako vydavatelskou značku starodávného draka, který jej od té doby doprovází.  

Značku hospodského zase vytvořil Pavel Akrman podle fotografie
Jana Pikouse. Tento motiv zdobí dveře jednoho z domů na libereckém
Tržním náměstí a poprvé byl zmíněn v Řeháčkově Průvodci po Liberci
a okolí
v roce 1998. Na jedné z veselých večerních cest Libercem jej pak Marek Řeháček ukázal Janu Pikousovi právě s odkazem na podobu jejich společnému kamarádovi Sváťovi z Ještědských hor. Pavel Akrman pak
z fotky vytvořil logo. Měli s motivem větší plány, nakonec ale posloužil jako značka jejich literární spolupráce…

Společná bibliografie


Jablonecké korálky. Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2022.

Příběhy jizerskohorských rozhleden. Text Marek Řeháček; s fotografiemi 

Jana Pikouse. Epicentrum, 2011; Nakladatelství Petr Polda, 2016; 3. rozšířené vydání Nakladatelství Petr Polda, 2022.

Putování Zlatou stezkou Českého ráje. Text Marek Řeháček; 

s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2021. 

Hasiči Hrádek nad Nisou, 1870–2020, 150 let sboru dobrovolných hasičů. Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jaromíra Mottla a z archivu SDH Hrádek nad Nisou. Nakladatelství Petr Polda, 2021.

ŽITAVA tajuplná, romantická a podmanivá. Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2021. 

Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor. Text Marek Řeháček; 

s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2020.

Krajina skal – Toulání Lužickými horami. Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Jizersko-ještědský horský spolek, 2020. 

Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje. Text Marek Řeháček; 

s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2019.

Jablonecké maličkosti. Text Marek Řeháček; s ilustracemi Petra Poldy. Nakladatelství Petr Polda, 2018.

Vratislavice nad Nisou, kniha čtvrtá. Text Marek Řeháček; ilustroval 

Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2018.

Příběhy rozhleden Českého ráje. Text Marek Řeháček; s fotografiemi 

Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2018.

Hrádek nad Nisou – vyprávění o městě a lidech. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda, s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2017

Vratislavice nad Nisou, kniha třetí. Text Marek Řeháček; ilustroval 

Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2017. 

Jizerské hory včera a dnes – třetí kniha. Text Marek Řeháček;
s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2016.
 

Obrázky z Rádla. Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. 

Obec Rádlo, 2016. 

Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska. Text Marek Řeháček; 

s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2015. 

Oybin – po stopách císaře Karla IV.
Text
Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda; text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2014. 

Putování za Štěpánkou. Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Nakladatelství Petr Polda, 2014. 

Vestec – povídání o krajině a lidech. Text Marek Řeháček s fotografiemi 

Jana Pikouse, ilustroval Petr Polda. Obec Vestec, 2014.

Vratislavice nad Nisou, kniha druhá. Text Marek Řeháček; ilustroval 

Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2014.

Rádlo – putování krajinou.

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Obec Rádlo, 2013.

Liberecké zajímavosti, kniha třetí.

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Nakladatelství Petr Polda, 2013.

Lázně – oblastní galerie Liberec. Text Marek Řeháček v kolektivu autorů, 

s fotografiemi Jana Pikouse. Statutární město Liberec, 2013. 

Vratislavice nad Nisou, kniha první.

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Petr Polda, 2012.

Příběhy lužických rozhleden. Text Marek Řeháček; s fotografiemi 

Jana Pikouse. Epicentrum, 2012; Nakladatelství Petr Polda, 2019. 

Lužické a Žitavské hory, průvodce po krajině a jejích náladách. 

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Kalendář Liberecka, 2011.

Naše krajina slov Česko-německá čítanka spisovatelů Liberecka. 

Text Marek Řeháček v kolektivu autorů Liberecka. Česko-německy. Epicentrum, 2011. 

Liberecké zajímavosti, kniha druhá. 

Text Marek Řeháček ilustroval Petr Polda. Petr Polda, 2011.

Příběhy jizerskohorských rozhleden. Text Marek Řeháček; s fotografiemi 

Jana Pikouse. Epicentrum, 2011; Nakladatelství Petr Polda, 2016.

PRIZMA: Jan & synové Jan, Šimon a Jiří Pikousové. 

Text Marek Řeháček. 2010. 

Procházka do Lidových sadů. 

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Česká beseda, 2010.

Frýdlantsko, průvodce po krajině a jejích náladách. 

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Jana Pikouse. Kalendář Liberecka, 2009. 

Liberecké zajímavosti, kniha první. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Petr Polda, 2009. 

Připomínky zašlých časů, pomníčky Jizerských hor. 

Text Marek Řeháček s Miloslavem Nevrlým a Otokarem Simmem, fotografie Jan Pikous. Jizersko-ještědský horský spolek, 2008, 2013 (dotisk 2020). 

Ještěd, průvodce návštěvníka hory. 

Text Marek Řeháček. Kalendář Liberecka, 2008. 

Tisícovky Jizerských hor. Text Marek Řeháček v rámci kolektivu mnoha autorů; fotografie Jana Pikouse. Jizersko-ještědský horský spolek, 2007.

Liberec, turistický průvodce po městě a okolí. 

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Pavla Michala. České i německé vydání. Kalendář Liberecka, 2007. 

Chata na temeni Děda Ještěda, příspěvek ke 100 letům otevření ještědské chaty. 

Text Marek Řeháček. Kalendář Liberecka, 2006.

Liberecká radnice a Liebiegova vila, průvodce po budovách a jejich historii. 

Text Marek Řeháček; s fotografiemi Pavla Michala. České i německé vydání. Kalendář Liberecka, 2005.

Fejetony o Liberci. Text Marek Řeháček; fotografie Šimona Pikouse. Kalendář Liberecka, 2004.  

Ještěd a Podještědí, turistický průvodce po horách a okolí. 

Text Marek Řeháček; fotografie Jana Pikouse. České, německé a anglické vydání. Kalendář Liberecka, 2004. 

Daleké obzory, jizerskohorské skalní vyhlídky. 

Text Marek Řeháček s Otokarem Simmem.

Jizersko-ještědský horský spolek, 2003.

Jizerské hory, turistický průvodce po horách a jejich okolí. 

Text Marek Řeháček; fotografie Jana Pikouse. České a německé vydání. Kalendář Liberecka, 2002.

Hrádecko, krajina na Nise. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Petr Polda, 2001.

Lidové sady Liberec, kulturní a společenské centrum, sto let. 

Text Marek Řeháček. Lidové sady, 2001. 

Hasičská knížka z Hrádku nad Nisou: 

130 let českých a německých hasičů v městečku na Nise. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Petr Polda, 2000.

Frýdlantsko, historie, příroda, turistika, kultura, služby. 

Text Marek Řeháček s Pavlem D. Vinklátem. 1999.

Liberec, průvodce po městě a okolí. 

Text Marek Řeháček; fotografie Milana Drahoňovského. 

České, anglické, německé a holandské vydání. Kalendář Liberecka, 1998. 

Kraj skal, pelyňku a větrných mlýnů. 

Text Marek Řeháček ilustroval Petr Polda. Kalendář Liberecka, 1997.  

Vratislavice nad Nisou. Text Marek Řeháček. Kalendář Liberecka, 1997.  

Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Kalendář Liberecka, 1997. 

Frýdlant – ohlédnutí. Text Marek Řeháček. Kalendář Liberecka, 1996.

O pozoruhodných a tajemných místech Ještědských hor.

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Kalendář Liberecka, 1995;
druhé vydání 2005; česky a německy 2000.

Hrádek nad Nisou: obrázky z minulosti. 

Text Marek Řeháček; ilustroval Petr Polda. Kalendář Liberecka, 1995.