ŽITAVA tajuplná, romantická
a podmaniváMarek Řeháček

Petr Ferdyš Polda

Kč 390

2021, 1. vydání, 368 stran, 171 × 236 mm,

náklad 1 200 ks, ISBN 978-80-906804-9-4.

Vydalo Nakladatelství Petr Polda, Liberec.

Tato kniha vznikala prakticky od roku 1991, kdy Marek Řeháček překročil poprvé pěšky hranice v Hartavě a nechal
se fascinovat příběhem Žitavy – starobylého města na Nise.
Od konce 90. let 20. století sem pak pravidelně docházel,
někdy i s kreslířem Petrem Poldou, který knihu ilustroval; zajímavostí je též otištění dvou obrazů jejich společné kamarádky a žitavské malířky Gabriele Watterott.

Nejedná se o žádnou historickou monografii pouze pro odborníky: toto vlastivědné vyprávění je určeno především všem, kdo mají rádi nejen dějiny, ale především krásu míst
a procházky po památkách. Text je orientován hlavně
na zajímavosti, které si může každý poutník sám a bez průvodce ve městě prohlédnout. V knize tak čtenáři najdou vedle velkolepého příběhu postního plátna či ságy o zrodu, zničení a obnově Svatojánského kostela, také historky
ze žitavských hospod, popisy hradeb, parků, kašen, smírčích křížů, pískovcových portálů, ale i dodávek značky Robur
či uhelného dolu Zdařbůh, který město svého času málem pohltil. Akcentovány jsou historické a často velmi pestré vazby některých míst na české dějiny; ne nadarmo
se žitavskou historií kdysi zabývali autoři se jmény Pescheck
a Moráwek. A zlatým hřebem je – žitavská cibule a Žitavská chata v Alpách!


Každý, kdo chce objevovat často skryté krásy tohoto malebného historického města, ležícího na Nise doslova
na dohled od Čech, by si neměl zapomenout pořídit knihu ŽITAVA  tajuplná, romantická a podmanivá.