Aktualita

Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor


Marek Řeháček, Jan Pikous

Kč 300

Kniha se věnuje specifickému turistickému fenoménu Jizerských hor, jímž jsou vyhlídky na žulových skalách, které byly na řadě míst přímými předchůdkyněmi mezi turisty dnes známějších jizerskohorských rozhleden. Byly to ovšem právě vyhlídkové věže, které na přelomu 19.
a 20. století poněkud zastínily slávu vyhlídkových míst, sloužících ke kochání a ponaučení prvních turistů
v této krajině V průběhu 20. století ale sláva řady vyhlídek pohasla. Některé byly dokonce zničeny či ponechány svému osudu. Řada z nich ale byla – i díky iniciativě
a dobrovolné práci autorů knihy – na počátku 21. století opětovně obnovena a dnes slouží nejen jako trvale přístupná místa dalekého rozhledu, ale také jako prostor
k rozjímání v nádherné a regenerující se přírodě
Jizerských hor.


Obsah knihy popisující více než čtyři desítky skalních vyhlídek je rozdělen do čtyřech oblastí, spojených tokem jizerskohorských řek. Najdeme tak zde vyhlídky Nad Smědou a Řasnicí, dále pak vyhlídková místa nad Jizerou, Kamenicí a Desnou; nad říčkami Oleškou a Jeřicí
a konečně nad třemi Nisami – Bílou, Černou a Lužickou. Královnami vyhlídek jsou ty na Ořešníku či Paličníku,
ale jsou zde popsány i místa méně známá jako Humrich či Fiedlerova vyhlídka nad Jabloncem. U některých vyhlídek byly objeveny doposud nepublikované historické souvislosti a fakta, k některým místům autoři přinášejí
i osobní zážitky a vzpomínky na rekonstrukční práce. Vzniká tak osobitá kronika propojující historii jednoho jizerskohorského fenoménu se současností.


Knihu Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor vydává pod heslem Toulavé čtení tradičně liberecké Nakladatelství Petr Polda a měla by sloužit všem výletníkům a milovní-
kům Jizerských hor, kteří chtějí alespoň pár chvil v týdnu žít podle rčení autora: „Zdá se mi tedy, že výhled do širé krajiny je jedním z největších léků na všechny bolesti duše
a zárukou dobré nálady.“

                                                                             Marek Řeháček