Jablonecké korálky


Marek Řeháček

Petr Polda

1. vydání 2022, 160 stran, 156 × 256 mm, náklad 1 500 ks, ISBN 978-80-908179-4-4

Vydalo Nakladatelství Petr Polda, Liberec.

Kč 230

Kniha Jablonecké korálky byla veřejnosti slavnostně představena 7. 12. 2022 v Kině Junior v Jablonci nad Nisou. Autorem vyprávění je Marek Řeháček a knihu ilustrují nejen tužkokresby Petra Ferdyše Poldy, ale i četné historické snímky vybrané jabloneckým sběratelem Petrem Kurtinem. Publikace svým stylem přímo navazuje na knihu Jablonecké maličkosti od stejných autorů, která vyšla vroce 2018 a je tak vlastně druhou částí plánované trilogie, zabývající se často přehlíženými „drob-nostmi“ vjabloneckých ulicích. Čtenáři se tak třeba mohou dozvědět, na kterém secesním domě je unikátní alegorie Energie držící dráty mezi generátorem a elektro-motorem. Nebo o stěhování proslulého jabloneckého Balvanu. Pro budoucnost možná budou zajímavé příběhy o objevení geologických zajímavostí Kotel na Kotli či Prosečské Jezule. Nechybí ani příběhy obnovených drobných památek, jako je například kaplička v Horní Proseči či Riegerův kříž vítající návštěvníky přijíždějící do Jablonce nad Nisou od Liberce. V knize je také vůbec poprvé podrobně popsán i lesopark v Jabloneckých Pasekách včetně jako radioaktivních pramenů, „menhirů“ a dalších památek na historii sanatoria Dr. Glettlera. Dočíst se lze i o strhujícím pří-běhu rodiny Mayových či tajuplné vile podnikatele Haasise, po níž do současnosti zůstal jen mostek přes Nisu, končící ovšem ve zdi. Název knížky Jablonecké korálky symbolicky odkazuje nejen na tradici jablonecké bižuterie, která vlastně umožnila vzniknout řadě z popisovaných zajímavostí. Odráží také touhu autora popsat jednotlivá místa jako korálky na náhrdelníku města, jejichž zašlý lesk stačí jen trochu oprášit a pokochat se jím. A konečně: má inspirovat k toulkám ulicemi Jablonce a zákruty jeho dávné či nedávné historie. A právě proto končí příběhem Jabloneckého zvonu, jedné z úplně nejstarších památek města.

Kniha Jablonecké korálky vyšla ve spolupráci s Kulturou Jablonec, p. o.

Přehledná nabídka všech knih zde