Bukové toulání 

v Jizerských horách

Marek Řeháček

Jan Pikous


2023, 1. vydání, 240 stran, 190 × 260 mm,

náklad 4 000 ks. 

vyjde v říjnu 2023 v Nakladatelství Petr Polda, Liberec

Kč 363

Kniha Bukové toulání je dílem, které se zaměřuje na literární, až lyrický popis krajiny severních svahů Jizerských hor, charakteristické téměř jednolitými bukovými porosty a žulovými skalami. Publikace nemá být ani encyklopedií, ani turistickým průvodcem či propagační tiskovinou lákající do oblasti další turisty či návštěvníky např. v souvislosti se zařazením tohoto území na seznam světového dědictví UNESCO.
Svým pojetím a posláním spíše navazuje na Knihu o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého, přičemž se snaží být i drobným příspěvkem
k významnému životnímu výročí tohoto neslavnějšího spisovatele Jizerských hor. 

Cílem knihy je popsat podstatné fenomény spojené s oblastí Jizerskohorských bučin (jedinečné bukové porosty a lesnictví
a dřevařství, clam-gallasovská obora; žulové skály s horolezectvím, skalní vyhlídky, turistika od počátku 19. století, drobné památky, vodstvo, staré cesty včetně poutních, železnice, řopíky, tramping
vč. tradice Jizerské noty, ochrana přírody atd.). Akcentován bude i vliv krás oblasti na uměleckou tvorbu (literatura – Rudolf Kauschka, Miloslav Nevrlý, Josef Matouschek; výtvarné umění – Franz Wenzel Jäger, Karl Decker, Václav Kocum; Siegfried Weiss, Jan Pikous ad.). Zmíněn bude i vliv blízkých sídel a jejich obyvatel na krajinu (Oldřichov v Hájích, Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Bílý potok pod Smrkem).
Taktéž bude prozkoumán a popsán jedinečný a nepříliš známý vliv lázeňských hostí z Lázní Libverdy na zrod jizerskohorské turistiky
v údolí Štolpichu. 

Celkové romantické „toulavé“ pojetí publikace (text Marek Řeháček, fotografie Jan Pikous, ilustrace zejména v podobě starých pohlednic, obrazů a fotografií) má ambici čtenáře již znalé této oblasti více inspirovat pro hlubší pochopení souvislostí mezi jedinečností přírodního prostředí Jizerskohorských bučin a činností člověka v této krajině. 

Indikativní seznam kapitol: 

Bukové toulání – romantický úvod (včetně cest do bučin)

Jizerskohorské bučiny – úvod s údaji o bučinách vč. ochrany přírody

Toulání mezi buky – fenomén buků, největší buky, proměn ročních
    období, příběhy z lesů, lesníků, hájoven apod.

Toulání po úbočích – fenomén svahů, převýšení, cest nahoru a dolů,
    prudkých strání

Toulání žulovým královstvím – o skalách a žulových věcech, lomy,
    obory, mostky, žulová chatka

Toulání kolem bystrých vod – potoky, rybníky, vodopády

Toulání starými stezkami – zemská stezka přes Scheibe, Skalní hrad,
  
lupiči, pěšiny v lesích, Štolpišská silnice, Viničná, Kozí, Richterova atd. 

Toulání starými poutními cestami  – tři poutní cesty do Hejnic – Stará,
    Nová a přes Smědavu

Toulání podél kolejí – železniční toulání, tunel, fenomén
    „země za tunelem“, vechtrovny, vlaky

Toulání za svědky zašlých časů – pomníčky, ale i Rotfront,
    Schneiderwiese a obdobné památky

Toulání za výhledy – vyhlídky v bučinách

Toulání se štětcem a paletou – malíři bučin i fotografové

Toulání s lanem – horolezctví

Toulání vandrácké – trempířství vč. taverny U Kozy, hospod Cimpl,
    U Tetřeva, Bártlovka,  o Jizerské notě, o řopících 

Toulání zasněné – pověsti, strašidla, romantika a spiritualita bučin.